Op zoek naar limburgse taal?

 
limburgse taal
Limburgs wordt officiële regionale taal NU Het laatste nieuws het eerst op NU.nl.
Vorig jaar oktober kwamen het Rijk en de provincies waar Nedersaksisch wordt gesproken Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel al overeen te ijveren voor het behoud en promotie van deze streektaal. In november vorig jaar sloot Ollongren een akkoord met de provincie Friesland voor het behoud en stimulering van het Fries, onder meer door het instellen van een leerstoel Friese taal en letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Limburgs Wikipedia.
Vanuit taalkundig oogpunt is de vraag of het Limburgs een eigen taal is of een dialect of groep dialecten, niet te beantwoorden, er zijn namelijk geen harde onderscheidende criteria tussen taal en dialect. Zowel vanuit het Nederlandse als vanuit het Duitse taalgebied bezien maken Limburgse dialecten deel uit van een dialectcontinuüm, dat is een geleidelijke schaal geografisch een waaier van taalkenmerken die van de Middenduitse tot de Brabantse dialecten voeren.
Limburgs Dialectloket.
Taal in stad en land. Den Haag: Sdu Uitgevers. Vereniging voor Limburgse Dialect en Naamkunde, Tijdschrift Veldeke, Limburgse dialect en Naamkunde http//www.veldeke.net/home.htm: NL en http//www.veldekebelsjlimburg.be/: B. West-Vlaams Zeeuws-Vlaams Frans-Vlaams Oost-Vlaams Brabants Overgangszone tussen West-Vlaamsen Oost-Vlaams Overgangszone tussen Oost-Vlaams en Brabants Overgangszone tussen Brabants en Limburgs.
Limburgse taal Veldeke Limburg.
Kinderen leren van begin af aan flexibel om te gaan met taal omdat ze leren dat voor een zelfde begrip verschillende woorden gebruikt kunnen worden. Tweetalig opgevoede kinderen blijken zich ook gemakkelijker vreemde talen eigen te maken als kinderen die maar met één taal zijn opgegroeid.
Limburgs dialect krijgt status van erkende streektaal 1Limburg Nieuws en sport uit Limburg.
De" tweetaligheid is belangrijk voor het onderwijs, zegt hij in een reactie op L1 Radio. Koopmans weet dat er na de zomer een overeenkomst wordt afgesloten met de gemeenten, de provincie en het Rijk om de Limburgse taal te stimuleren.
Belgisch-Limburgs Boek.be. Facebook. Twitter. Facebook. Twitter.
Het Vlaamse luik van de populaire Nederlandse reeks Taal in stad en land Herontdek de rijke woordenschat en geschiedenis van het dialect waarmee je opgroeide Vlot geschreven en aantrekkelijk vormgegeven Met een woordenlijst waarin de meest typische dialectwoorden zijn opgenomen Zeer succesvol in Nederland Toegankelijk geschreven door ervaren dialectologen Wat of wie wordt bedoeld wanneer men in Limburg spreekt over een bottie? Waarom zingen Limburgers eigenlijk? En welke dialectwoorden kun je als Limburger zelfs in Keulen gebruiken, zonder dat ze het daar horen donderen? In Belgisch-Limburg worden Limburgse dialecten gesproken, maar niet overal en zeker niet op dezelfde manier.
Limburgs erkend als streektaal? Genootschap Onze Taal Onze Taal.
Dialecten moeten inderdaad beschermd worden, omdat het kleur aan onze taal toevoegd, maar de manier waarop Limburgs en Nedersaksisch zijn uitverkoren lijkt té arbitrair. Limburgse 16 April 2019. De Limburgse taal is door de Nederlandse overheid erkend als regionale taal.
Limburg GOESTING IN TAAL.
Limburgs Algemene info. De Limburgse dialecten vormen de meest zuidoostelijke dialectgroep van het Nederlandse taalgebied. Binnen het Limburgse gebied, dat in grote lijnen overeenstemt met Belgisch en Nederlands-Limburg, zijn er van oost naar west nog een aantal grotere dialectgroepen te onderscheiden.
Het Limburgse dialect heeft positieve invloed op de taal.
Uiteindelijk bleek dus dat tweetalige Limburgse kinderen beter zijn in spellen dan de kinderen die alleen ABN spreken. In het artikel wordt niet vermeld of er alleen onderzoek is gedaan naar het Limburgse dialect en of andere dialecten ook een positieve invloed hebben op de taal.
Limburgse taal: de verwarring blijft De Limburger.
Geef een zoekterm in. Limburgse taal: de verwarring blijft. 12-09-2016 om 1803: door Geertjan Claessens. Afbeelding: Archief MGL/Jean Gouders. Het Limburgs is bijna twintig jaar geleden erkend als streektaal. Maar welke taal is nu erkend? Daarover zijn deskundigen het niet eens.

Contacteer ons